Konkursy na JUBILEUSZ „Nocy i dni”

JUBILEUSZ „NOCY I DNI”

6 września 2014-22 września 2015
KONKURSY LITERACKIE:
* dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych:

-„Dalsze losy bohaterów „Nocy i dni” Marii Dąbrowskiej – w oczach młodego czytelnika”
Praca powinna być w formie opowiadania będącego streszczeniem wyobrażenia dalszych losów bohaterów powieści i dalszej akcji nieuwzględnionej przez pisarkę ze względu na otwartą perspektywę utworu
-„Nasi Mistrzowie” – dający możliwość napisania pracy dotyczącej któregoś z twórców filmu
Praca może mieć dowolną formę literacką
* dla szkół podstawowych:

-„Maria Dąbrowska – w oczach młodego czytelnika” (takie sformułowanie tematu zaproponowała Pani Dyrektor SP w Kucharach Kościelnych Teresa KRϋGER-Wasilewska)
Tutaj też praca może mieć dowolną formę literacką
W każdej z kategorii oceniane będą styl i język, zawartość merytoryczna pracy. W przypadku tematu „Dalsze losy bohaterów „Nocy i dni” Marii Dąbrowskiej – w oczach młodego czytelnika” także stopień uprawdopodobnienia historycznego opisanych zdarzeń.
Praca nie powinna być krótsza niż 3 strony A4. Wymagana czcionka to 12. Prace można przesyłać do 11 września 2015 roku na adres mailowy sekretariat.atai@gmail.com bądź po uprzednim uzgodnieniu w formie tradycyjnej korespondencji. Praca powinna być opatrzona metryczką z danymi autora (imię, nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail). W przypadku, kiedy praca jest zgłaszana przez szkołę a nie w formie indywidualnej metryczka powinna zawierać też informację o nazwie szkoły i klasie, której uczniem jest uczestnik konkursu. W przypadku osób niepełnoletnich prosimy o załączenie zgody rodzica lub opiekuna prawnego.

Copyright © Lilianna Lewandowska